เวทนานียสถานที่ 4 ตําบล

  • 0 ตอบ
  • 49 อ่าน
เวทนานียสถานที่ 4 ตําบล
« เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2018, 01:21:55 am »
สงสารนียสถานที่ 4 ตําบล ตัวอย่างเช่น
๑. สงสารนียสถานที่ที่พระตถลาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วทีนี้คือ คลอดจากพระท้องแม่ ตำบลหนึ่งเป็นสวนลุมพินี
๒. เวทนานียสถานที่ที่พระตโผลงคตเจ้ารู้แจ้งเห็นจริง พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณตำบลหนึ่งเป็น ควงไม้โพธิ์ พุทธคยา
๓. สงสารนียสถานที่พระตโผลงคตเจ้าให้พระอนุตรธัมมจะเป็นไป หรือแสดงธัมมจักกัปปวัตนสูตรตำบลหนึ่ง เป็น ป่าอิสิปตนสัตว์ป่าทายวัน ตำบลเมืองพาราที่สี (ปัจจุบันนี้เรียก สารทุ่งนาถ)
๔. สมเพชนียสถานที่พระตโผลงคตเจ้าเสด็จดับขันธตายแล้วด้วยอนุขว้างทิเสสนิพพานธาตุตำบล หนึ่ง เป็น สาลวโนทยาน เมืองกุสิท้องนารา (ตอนนี้เรียก กาเซีย) ให้กำเนิดความสลดของบุตรชาย บุตรสาว ผู้มีความเชื่อ